ЗДО №7, ЗДО №7 "Ромашка" Жмеринської міської ОТГ, Жмеринка
Вінницька область, Жмеринський район

Нормативно - правові документи

1. Закон України Про освіту  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2. Закон України Про дошкільну освіту https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція) https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini

4. Конвенція про права дитини https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_021

5. Конституція України https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

6. Положення про дошкільний навчальний заклад України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2015-%D0%BF

7. Типове положення про атестацію педагогічних працівників https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1255-10

1. Організаційні питання

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти» від 19.06.2019 № 532

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» від 13.09.2017 № 684

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» від 10.04.2019 № 530

ДБН В.2.2-4:2018 «Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти»

ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»

Наказ МОН «Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти» від 16.04 2018 № 372

Лист МОН «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» від 02.07.2019 № 1/9-419

Лист МОН «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» від 19.04.2018 № 1/9-249

Лист МОН «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» від 11.10.2017 № 1/9-546

2. Приймання, переведення, вибуття дітей

Лист МОН «Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти» від 10.04.2019 № 1/9-235

3. Освітній процес

Наказ МОН «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)» від 22.05.2012 № 615

Наказ МОН «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти» від 01.04.2019 № 423

Наказ МОН «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» від 19.12.2017 № 1633

Наказ МОН «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015 № 446

Лист МОН «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству» від 18.05.2018 № 1/11-5480

Лист МОН «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р.» від 26.06.2019 № 1/9-409

Лист МОН «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» від 10.06.2019 № 1/9-365

4. Психологічна служба

Лист МОН «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 н. р.» від 18.07.2019 № 1/9-462

Лист МОН «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» від 24.07.2019 № 1/9-477

5. Безпека життєдіяльності

Наказ МОН «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу» від 16.05.2019 № 659

Наказ МОН «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» від 26.12.2017 № 1669

Наказ МОН «Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності» від 31.02.2019 № 97

Наказ МОН «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» від 15.08.2016 № 974

Лист МОН «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» від 14.02.2019 № 1/11-1419

Лист МОН «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» від 27.06.2019 № 1/9-414

6. Логотип Державної служби якості освіти України


 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *